LSGVGA

Lietuvos smulkių gyvūnų veterinarijos gydytojų asociacija – tai organizacija, profesiniu pagrindu vienijanti veterinarijos gydytojus, dirbančius smulkių gyvūnų gydymo srityje Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Lietuvos smulkių gyvūnų veterinarijos gydytojų asociacija yra visuomeninė savanoriška veterinarijos gydytojų, užsiimančių smulkių gyvūnų gydymo praktika Lietuvos Respublikoje, ne pelno siekianti organizacija, koordinuojanti ir vykdanti jos narių pavestus uždavinius ir savo veikla atstovaujanti jų profesiniams interesams.

Pagrindiniai veiklos tikslai ir uždaviniai yra sudaryti Asociacijos nariams kuo palankesnes sąlygas savarankiškai vystyti ir plėtoti smulkių gyvūnų gydymo praktiką Lietuvoje, bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba, Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacija bei kitomis organizacijomis.

Atliekamos funkcijos

 • Teikia Asociacijos nariams informaciją, susijusią su veterinarijos gydytojo, gydančio smulkius gyvūnus, praktika.
 • Konsultuoja Asociacijos narius, tobulina jų profesinius įgūdžius, rengia jiems įvairius seminarus bei konferencijas profesinės veiklos klausimais.
 • Atstovauja Asociacijos narių interesams valstybinėse valdžios ir valdymo institucijose, kitose įmonėse, įstaigose ir organizacijose.
 • Bendradarbiauja ir padeda Asociacijos nariams bendradarbiauti su veterinarijos gydytojais ir jų organizacijomis užsienyje.
 • Teikia pasiūlymus smulkių gyvūnų gydymo klausimais valstybinėms valdymo institucijoms.

LSGVGA buveinė

Veiverių g. 176A-2, 46415 Kaunas.

LSGVGA taryba

 • Saulius Aidas Laurusevičius, LSGVGA prezidentas
 • Jakov Šengaut, LSGVGA viceprezidentas
 • Edmundas Užupis, LSGVGA sekretorius
 • Kazimieras Paltarokas, Panevėžio m. privatus vet. gydytojas
 • Linas Varanauskas, Klaipėdos m. privatus vet. gydytojas
 • Valdas Vaitkus, LSMU VA docentas
 • Mintautas Sakavičius, Vilniaus m. privatus vet. gydytojas
 • Evaldas Diržinauskas, Kauno m. privatus vet. gydytojas

Apie REGIVET.LT

Elektroninė identifikavimo sistema – tai identifikavimo būdas, panaudojant signalą perduodamą tarp atsakiklio ir skaitytuvo. Šis metodas gali būti naudojamas bet kokio daikto atpažinimui, priklausomai nuo to, kur yra įdėtas atsakiklis, t.y. į automobilį, konteinerį, gyvūną ir pan. Priklausomai nuo paskirties yra įvairių šių prietaisų sistemų. Atsakikliai gali būti aktyvaus veikimo (kai reikia gauti signalą per didesnį atstumą, pvz. laukiniai gyvūnai iš malūnsparnio) ir pasyvaus veikimo.

Susisiekite

Lietuvos smulkių gyvūnų veterinarijos gydytojų asociacija

Veiverių g. 176A,
46415 Kaunas
El.paštas: info@regivet.lt